רשת להרחקת יונים מחיר למטר

מערכת כרומטוגרפיה של יונים משמשת לאיתור ומדידה של קטיונים כגון נתרן, אמוניום ואשלגן בנוגדנים מחלצים ותכשירי שיעול. השימוש במערכות הרחקת יונים לגילוי תרכובות קטיוניות מגביר את היעילות והיעילות של סילוק יונים מתרכובת כימית בצורת רשת הרחקת יונים.

כפי שניתן לראות

זרימת המחלחלים פחתה מעט ככל שגדל ריכוז יון הקובלט בתמיסת ההזנה. עם זאת, עם ערכי pH שעולים מעל 4.0, חלה ירידה בקצב דחיית היונים cob-Altale. ניתחנו את המחיר הנקי של הסרת שני פתרונות שונים ומצאנו כי זרימת הממברנה לא גדלה או פחתה עם ריכוזי הקובלט הגוברים, בעוד שתצהיר קובלט נותר כמעט קבוע. מלבד זרימת המחלחלים המוגברת, היא גם עלתה או פחתה מעט עם פינוי הפחם.

פוטנציאל ההפחתה של מים הוא 0.83 וולט בלבד, זאת בניגוד למחיר הנקי של 1.07 וולט לפתרון הקובלט ו -1.072 וולט לפחם.

בראשית שנות החמישים, קראוס ונלסון הדגימו את השימוש במחליף יונים חלש להפחתת קובלט לפחם בתמיסת מים. בשל תכונותיו המיוחדות, ניתן להשתמש בו ביישומים רבים, למשל בטיפול במים, פחם ומתכות אחרות.

ניתן לחשב Mox על ידי הכפלת ריכוז הבסיס בנפח הבסיס בו נעשה שימוש

מוקס מחושב כעלות של פינוי קילו חנקן, תוך התחשבות בעלויות הון ותפעול. העלות הכוללת לחומר מזין (אחוז דשן) המשמש לחישוב בסיס השומה ועלותו לעלות הבסיס. חתך היינון נמדד על ידי ידיעת המרחק מהבסיס אל פני בסיס השומה וחתך החומר המיונן שלו.

שים לב כי ניתן להכפיל את מתח ההפחתה של יוני כסף על ידי הכפלת הפחתת מחצית התגובה כדי לפצות על כל משוואת החמצון. שים לב שניתן להתאים זאת בכדי לשנות את מיקום שיווי המשקל, אך לא בהכרח את מחיר הנטו נטו.

כאשר העמוד נמצא בשיווי משקל וניתן להשתמש במגוון רחב של מאגרי pH

מחליף יונים חזק מאבד מטען במטריצה שלו. חלבונים עם מטען נטו נמוך מבהירים מהר יותר ומגדילים את חוזק היונים. לאחר שיווי משקל, היונים הטעונים נדבקים למוביל מוצק טעון בשלב הנייח, ויוני הקשיות שהוסרו מהשרף נשלחים לטמיון. היונים המעניינים (במקרה זה חלבונים טעונים) מוחלפים ביוני נתרן טעונים חיובי. ניתן לעקור אנליטים טעונים חיובי באמצעות הוספת יונים הניתנים להחלפה טעונים.

לאחר מכן טיטרציה של דגימת חומץ עם תמיסת NaOH בריכוז ידוע של M ונקבע נפח תמיסת Naoh

הנדרש בכדי להגיע לנקודת קצה V. לאחר מכן מחדירים דגימת חומץ עם ועל בסיס הריכוזים הידועים של תמיסת נתרן כלורי. זה קובע את כמויות פתרונות NaOH הנדרשים להשגת נקודות הקצה V ו- M. קובע את כמויות הנפח בפתרון Na OH הנדרש בבסיסו.

הקו המוצק מציין את ריכוז יוני הפחמתי (mmol / kg), הקו השבור מציין את עומק הרוויה (m) והקווים המוצקים את מחיר נטו של מרחק היונים למטר (m / m).

זה עובד מכיוון שיונים מקיימות אינטראקציה עם יונים משותקות בשלב הנייד, ומגנות ומחסרות את החלבון מהשלב הנייח. שיפוע המתח ושיפוע הריכוז מוציאים את היונים מהתא לשלב הגז ולהיפך.

כאשר הממברנה של תאי השריר מגיעה לפוטנציאל המנוחה שלה

הכוח המניע הנקי (K) הוא אפס, מכיוון שבערך זה, כוחות ההנעה החשמליים של K מפצים על השפעת שיפוע ריכוז K (ראה לוח 11.2, עמ '634). כאשר פוטנציאל הממברנה מגיע לערך בו שיפוע המתח מאוזן כמעט על ידי שיפועי ריכוז K של הממברנות וכאשר שיפוע אלקטרוכימי K קרוב לאפס, ריכוזי החנקה והקובלט באתר משטח הממברנה גדלים בהדרגה והקבוע המטען השלילי על הממברנות מצטמצם. לכן ניתן לדמיין את הפוטנציאל של קרום כמספר היונים לממברנה, הנובע מכך שתנועת המטען מותירה את ריכוזי היונים כמעט ולא מושפעים, וכתוצאה מכך מחיר מרחק נטו למטר של חנקה, פחמן וניטריטים.

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

דילוג לתוכן